ارتباط با ما

ارتباط با حسینیه در مشهد:

آدرس: مشهد مقدس – خیابان خسروی نو – بازار سرشور

تلفن: ۳۲۲۵۲۷۷۴ ۰۵۱ (اطلاعات)

ایمیل: info@hossainieh.ir

کدپستی: ۹۱۳۵۶۵۶۷۳۱

ارتباط با دفتر اصفهان:

آدرس: اصفهان – خیابان میرداماد – نبش کوچه۱۸

تلفن: ۳۱۳۱۸۰۰۸۰۳۱

ایمیل: info@hossainieh.ir

کدپستی: ۸۱۳۶۷۶۳۶۳۷